|

Litigiu de asigurări sociale. Contestație decizie pensionare. Recalculare drepturi.

În condițiile în care Casa Județeană de Pensii și Casa Națională de Pensii au respins cererea pentru recalcularea drepturilor de pensie clientul nostru a formulat acțiune privind anularea hotărârilor emise și obligarea Casei Județene de Pensii să emită o nouă decizie de pensionare în care, la stabilirea drepturilor de pensie, să fie avută în vedere și adeverința nr. XXXXXX eliberată de către un anumit angajator, cu sumele menționate în acestea.

Examinând actele și lucrările dosarului instanța de judecată a reținut faptul că prin adeverința nr. XXXXXX eliberată de angajator se certifica faptul că reclamantul a fost angajat la această instituție în perioada 1981 – 1989 și că în această perioadă a realizat venituri mai mari decât cele înscrise în carnetul de muncă, sume pentru care s-a achitat impozit și CAS conform legislației în vigoare.

Contestatorul a fost înscris la pensie în anul 2002 sub imperiul Legii nr. 19 din 2000, lege în prezent abrogată prin Legea nr. 263 din 2010.

În Legea nr. 19 din 2000, la art. 164, aliniatele 2 si 3 se menționa faptul că la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere și sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înregistrate în carnetul de muncă, iar la determinarea punctajelor anuale, pe lângă salarii, se au în vedere și sporurile cu caracter permanent, care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare.

Prin recursul în interesul legii (Decizia nr. 19/2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție) s-a statuat că „în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 2, lit. e) și art. 164, alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pct. V din anexa la Ordonața de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sporurile și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislației anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverințele eliberate de unități, conform legislației în vigoare, și pentru acestea s-a plătit contribuția de asigurări sociale”.

Față de aceste dispoziții, chiar dacă legea la care s-a făcut referire este abrogată, prin analogie, având în vedere similitudinea dintre art. 164, aliniatele 2 și 3 din Legea nr. 19 din 2000 cu art. 165, aliniat 2 din Legea nr. 263 din 2010 instanța apreciază că la stabilirea drepturilor de pensie ale contestatorului trebuie avute în vedere și sumele menționate în adeverința nr. XXXXXX deoarece pentru acestea s-au reținut și virat impozit și cota CAS.

Astfel, art. 164, aliniatele 2 și 3 din Legea nr. 19 din 2000 prevedeau că: „(2) La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere și sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înregistrate în carnetul de muncă. (3) La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere și sporurile cu caracter permanent, care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare.

La rândul său, art. 165, aliniat 2 din Legea nr. 263 din 2010 prevede că: „ (2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare”.

Având în vedere cele arătate de către instanță a fost admisă acțiunea formulată de contestator, anulată hotărârea Casei Naționale de Pensii și decizia Casei Județene de Pensii și obligată Casa Județeană de Pensii la emiterea unei noi decizii de pensionare care să aibă în vedere la recalcularea drepturilor de pensie și adeverința nr. XXXXXX (Sentința civilă nr. 1010/2014 – Tribunalul Vaslui).

Similar Posts