CABINET AVOCAT

SENCHIU MARIAN


Drept civil

Revendicare, partaj succesoral, ieșire din indiviziune, fond funciar, contestație la executare (Mai multe informații)

Drept administrativ și fiscal

Contestații decizii de invalidare A.N.R.P., decizii de impunere, anulare acte administrative (Mai multe informații)

Dreptul muncii

Plata drepturilor salariale, a orelor suplimentare sau a diurnelor, recunoașterea grupelor de muncă (Mai multe informații)

Drept penal

Asistență juridică și reprezentare suspect/inculpat, parte vătămată, parte civilă, în orice fază procesuală (Mai multe informații)

Dreptul familiei

Desfacerea căsătoriei, exercitarea autorității părintești, program de vizită, pensie de întreținere (Mai multe informații)

Drept societar

Înființare societăți comerciale, asistare și reprezentare in relațiile comerciale sau în fața instituțiilor publice (Mai multe informații)

Insolvență

Deschiderea procedurii insolvenței, înscrierea la masa credală, contestații la tabelul preliminar (Mai multe informații)

Înființare și dezvoltare companii

Ne plac provocările și planurile îndrăznețe și, de aceea, pentru investitorii străini (Mai multe informații)

Articole utile


Declarația privind beneficiarii reali

Până la data de 1 octombrie 2021 inclusiv, conform Legii nr. 129 din 2019, trebuie depuse declarațiile privind beneficiarii reali la Oficiul Registrului Comerțului din județul în care entitatea juridică are sediul social.

Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor

Având în vedere faptul că de la momentul declarării stării de urgență au fost deschise aproximativ 500 de dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, considerăm util să oferim câteva explicații cu privire la această infracțiune
avocat CEDO

C.E.D.O. – Muscalu v. Romania (80825/13) – Provocări probatorii

În această cauză a trebuit să răspundem unei provocări neașteptate determinate de faptul că, deși se cunoșteau deficiențele sistemului penitenciar atât la nivel european cât și la nivel național, reprezentantul Statului român, în apărările formulate, a ales să prezinte Curții Europene o situație substanțial diferită și să afirme faptul că reclamantul a beneficiat de condiții normale (…)

Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor

Având în vedere faptul că, în noua realitate în care trăim, realitate influențată de apariția pandemiei coronavirus (Covid-19), de la momentul declarării stării de urgență au fost deschise mai multe dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, considerăm util să oferim câteva explicații cu privire la această infracțiune, în sensul de a vă informa cu privire la modificările aduse textului de lege și cu privire la noile pedepse aplicabile.

Asistență juridică și reprezentare în instanță

„Dreptul de acces la un avocat este clar determinat în dreptul internațional. Este un drept în sine și o condiție prealabilă esențială pentru exercitarea și pentru a beneficia de o serie de alte drepturi, inclusiv dreptul la libertate și securitate, dreptul la un proces echitabil și dreptul  la o  cale de  atac  eficientă.  Accesul  la  consultanță și asistență juridică este, de asemenea, o  garanție  importantă  care ajută la  asigurarea  corectitudinii și a  încrederii publicului în administrarea justiției.”

(U.N. – A/71/348 – Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers – Protecting the independence of lawyers and the legal profession)