C.E.D.O. – Muscalu v. Romania (80825/13) – Provocări probatorii
|

C.E.D.O. – Muscalu v. Romania (80825/13) – Provocări probatorii

În această cauză a trebuit să răspundem unei provocări neașteptate determinate de faptul că, deși se cunoșteau deficiențele sistemului penitenciar atât la nivel european cât și la nivel național, reprezentantul Statului român, în apărările formulate, a ales să prezinte Curții Europene o situație substanțial diferită și să afirme faptul că reclamantul a beneficiat de condiții normale (…)

Contestare proces verbal de sancționare pentru nerespectarea dispozițiilor cuprinse în ordonanțele militare
|

Contestare proces verbal de sancționare pentru nerespectarea dispozițiilor cuprinse în ordonanțele militare

Observând din ce în ce mai multe situații în care persoanele fizice reclamă un comportament inadecvat din partea organelor cu atribuții în controlarea documentelor justificative ale cetățenilor care se deplasează pe perioada limitării acestui drept prin dispozițiile ordonanțelor militare, am considerat necesar a oferi, cu titlu informativ, câteva detalii cu privire la procedura care poate fi accesată în vederea remedierii eventualelor abuzuri comise de către autorități.

Dreptul de proprietate. Restituire imobil din domeniul public. Dreptul de acrescământ.
| |

Dreptul de proprietate. Restituire imobil din domeniul public. Dreptul de acrescământ.

Persoanele îndreptăţite la cota-parte din imobil care nu au formulat notificare în condiţiile Legii nr. 10/2001, sunt asimilate renunţătorilor, operând acrescământul. Actele normative prin care un bun imobil preluat în mod abuziv este trecut în domeniul public, au caracter inferior Legii nr. 10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv.

Anulare decizie invalidare A.N.R.P. – C.N.C.I. Recunoașterea calității de persoană îndreptățită.
|

Anulare decizie invalidare A.N.R.P. – C.N.C.I. Recunoașterea calității de persoană îndreptățită.

Legea nr. 165 din 2013. Legea nr. 10 din 2001
În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.
Persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar.

Contestație la executare. Prescripția dreptului de a obține executarea silită
| |

Contestație la executare. Prescripția dreptului de a obține executarea silită

Față de data declarării scadenței anticipate a contractului de credit și de momentul la care a fost începută executarea silită a debitoarei, instanța a constatat că termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită s-a împlinit.

Litigiu de asigurări sociale. Contestație decizie pensionare. Recalculare drepturi.
|

Litigiu de asigurări sociale. Contestație decizie pensionare. Recalculare drepturi.

În condițiile în care Casa Județeană de Pensii și Casa Națională de Pensii resping cererea pentru recalcularea drepturilor de pensie este necesar a se formula acțiune privind anularea hotărârilor emise și obligarea Casei Județene de Pensii la emiterea unei noi decizii de pensionare în care, la stabilirea drepturilor de pensie să fie avute în vedere și adeverințele care nu au fost luate în considerare.

Conflict de muncă. Anulare decizie de sancționare. Nulitate absolută
| |

Conflict de muncă. Anulare decizie de sancționare. Nulitate absolută

Efectuarea cercetării disciplinare este o condiție imperativă a legii, întrucât ea reprezintă singura concretizare a garanției de respectare a dreptului de apărare pe toată durata desfășurării acțiunii disciplinare, sancțiunea nerespectării acestei prevederi fiind nulitatea absolută a deciziei emise de angajator.

Reconstituire vechime în muncă. Asigurări sociale. Apel
|

Reconstituire vechime în muncă. Asigurări sociale. Apel

Conditiile prevazute de legislatia muncii pentru valorificarea veniturilor anterior datei de 01.04.2001 pentru a fi luate in considerare la stabilirea si calcularea pensiilor sunt includerea lor in baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare, inregistrarea in carnetul de munca si plata contributiei de asigurari sociale pentru aceste venituri.