|

Contestare proces verbal de sancționare pentru nerespectarea dispozițiilor cuprinse în ordonanțele militare

Observând din ce în ce mai multe situații în care persoanele fizice reclamă un comportament inadecvat din partea organelor cu atribuții în controlarea documentelor justificative ale cetățenilor care se deplasează pe perioada limitării acestui drept prin dispozițiile ordonanțelor militare, am considerat necesar a oferi, cu titlu informativ, câteva detalii cu privire la procedura care poate fi accesată în vederea remedierii eventualelor abuzuri comise de către autorități.
Trebuie să precizăm expres faptul că noi nu plecăm, în demersul nostru, de la prezumția că autoritățile, profitând de puteri sporite pe perioada instituirii stării de urgență, comit abuzuri în ritm susținut însă, apreciem faptul că astfel de situații, pe care noi le catalogăm ca fiind excepționale, din păcate pot apărea, iar rolul nostru într-un sistem democratic este acela de a veni în sprijinul persoanelor eventual nedreptățite, de a le apăra, de a veghea la o corectă aplicare a dispozițiilor legale și de a acționa în momentul în care vectorii principali tind să prezinte comportamente ce pot fi într-o flagrantă opoziție cu principiile unui stat de drept.
Plecând conștiincios de la această introducere, arătam faptul că prin Punctul 1, Articolul I din Ordonanța de urgență nr. 34 din 26 martie 2020, publicată în M.O. nr. 268 din 31 martie 2020 au fost modificate prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 1 din 1999, limitele amenzilor contravenționale ce pot fi aplicate persoanelor fizice fiind cuprinse acum între 2.000 lei și 20.000 lei, pentru persoanele juridice limitele fiind cuprinse între 10.000 lei și 70.000 lei.
În această perioadă, persoanele reclamă faptul că li s-au dat sancțiuni contravenționale deși aveau motive pentru a se deplasa și au prezentat organelor de control declarația pe proprie răspundere corect completată, precum și actele de identitate.
Dacă vă aflați într-o astfel de situație, vă aducem la cunoștință faptul că aveți dreptul de a contesta o astfel de amendă în fața instanței de judecată, acest drept fiind recunoscut de către legiuitor prin prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 1 din 1999, text de lege nou introdus prin Ordonanța de urgență nr. 34 din 26 martie 2020 care face trimitere la aplicabilitatea dispozițiilor O.G. nr. 2 din 2001.
Prin urmare, nu ne aflăm în fața unor acte de comandament militar care să ducă la eficientizarea excepțiilor cuprinse în art. 126, aliniat 6 din Constituția României și care să paralizeze dreptul dumneavoastră de a vă adresa instanțelor de judecată în vederea eliminării abuzului exercitat asupra dumneavoastră.
Dacă v-ați decis să acționați, vă recomandăm însă să achitați jumătate din cuantumul amenzii aplicate de către agentul constatator (posibilitate oferită prin prevederile art. 29, indice 1 din O.U.G. nr. 1 din 1999), urmând ca aceste sume să le recuperați în momentul în care instanța de judecată vă va da câștig de cauză.
Încercăm astfel să evităm situația în care dumneavoastră introduceți acțiunea la instanță, însă din diverse motive acțiunea este respinsă și trebuie să plătiți întreaga sumă stabilită de către agentul constatator.
Acțiunea se poate introduce la instanța de judecată în termen de 15 zile calendaristice de la înmânarea procesului verbal de contravenție sau de la comunicarea acestuia, în condițiile în care ați refuzat să-l primiți în momentul aplicării sancțiunii.
Având în vedere situația în care ne aflăm, recomandăm să trimiteți plângerea dumneavoastră prin email și prin intermediul poștei către judecătoria competentă.
Dacă trimiteți plângerea către judecătoria necompetentă, nu trebuie să vă faceți griji, dosarul dumneavoastră tot va fi judecat, însă doar după ce judecătoria la care ați depus plângerea se va declara necompetentă și va trimite dosarul către instanța competentă.
Recomandăm să formulați o acțiune clară și concisă care să surprindă și să descrie esențialul împrejurărilor care s-au petrecut și care au dus la sancționarea nelegală. Este util să aveți și un martor care să fi văzut ce s-a întâmplat și să confirme cele susținute prin plângere.
Spunem acest lucru deoarece, trebuie să cunoașteți faptul că orice susținere în fața unei instanțe trebuie probată de către persoana care o face. Judecătorul nu trebuie să vă creadă ”pe cuvânt” pentru relatările din plângerea dumneavoastră, nu poate ști cum s-au petrecut lucrurile, dacă nu i se aduc informații relevante care să-i contureze o opinie clară.
În astfel de situații, probele care vă pot susține afirmațiile sunt martorii credibili și înscrisurile relevante (declarația pe proprie răspundere prezentată la momentul controlului, cartea de identitate, etc.)
În condițiile în care dumneavoastră nu vă încadrați în categoria persoanelor care au fost amendate pe nedrept, vă sfătuim ca pe viitor să încercați să respectați dispozițiile cuprinse în ordonanțele militare, iar în acest moment să achitați sumele stabilite cu titlu de sancțiune de către agentul constatator .
Trebuie să începeți să conștientizați faptul că limitările au fost impuse pentru binele dumneavoastră, a familiei dumneavoastră și a celorlați cetățeni.

Similar Posts