DESPRE

Senchiu Marian

Avocat în Baroul Vaslui cu drept de reprezentare în fața tuturor instanțelor din România, membru al Baroului de Avocați Vaslui din anul 2005 și arbitru, membru al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Vaslui din anul 2011.

Licențiat în Științe juridice, Drept la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, masterat  în Științe juridice, Drept european la Centrul de Studii Europene din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași.

Cu un portofoliu complex construit în 16 ani de practică neîntreruptă a profesiei de avocat, cabinetul acoperă domeniile de activitate descrise în pagina dedicată acestui subiect:

DOMENII DE ACTIVITATE

Vă invităm să ne scrieți sau să faceți o vizită la sediul cabinetului nostru de avocat situat în Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 102, bl. 91, sc. A, parter.

Asistență juridică, drepturi, obligații și standarde

Avocații trebuie să fie onești și fideli față de clienți, să-i sfătuiască cu privire la drepturile lor legale și obligații, sa întreprindă acțiuni legale pentru a proteja interesele clienților lor și pentru a-i ajuta în fața instanțelor, tribunalelor sau autorităților administrative. În protejarea drepturilor clienților, avocații trebuie să promoveze cauza justiției, să caute să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale omului și să acționeze în orice moment, liber și diligent în conformitate cu legea, standardele și etica profesiei juridice.

Avocații facilitează interacțiunea dintre persoanele fizice și juridice și sistemul judiciar, oferind consultanță juridică clienților și reprezentându-i în fața organelor judecătorești.

Fără asistența unui avocat, dreptul la un proces echitabil și dreptul la un remediu eficient ar fi iremediabil compromise.

Avocații ar trebui să mențină în permanență onoarea și demnitatea profesiei lor ca agenți esențiali ai administrării justiției.

Servicii digitalizate pentru clienții noștri

Monitorizare digitalizată a dosarelor din instanță

Folosim soluții expert în căutarea inteligentă și identificarea dosarelor din instanță.
Procesul de căutare este rapid, performant şi generează rezultate relevante. Mai mult decât atât, prin utilizarea acestui serviciu aflăm în timp real despre modificările efectuate de către instanțe în dosarele dumneavoastră, modificări din parcursul dosarului – mai precis data şi ora la care va avea loc următoarea şedință de judecată, declararea unei căi de atac sau orice altă modificare făcută.

Înștiințarea clientului prin sms și email

În momentul în care platforma smart ne notifică cu privire la orice schimbare intervenită în dosarul dumneavoastră , veți fi informat de către cabinet cu privire la aceste modificări prin redirecționarea sms-urilor si email-urilor primite de cabinet.

Plata taxelor judiciare online prin intermediul cabinetului

Asigurăm clienților noștri servicii precum plata online a taxelor judiciare de timbru pentru a evita deplasarea acestora la sediul serviciilor financiare în vederea efectuării plăților fizice

Dosarul electronic si transmiterea online a documentelor

Asigurăm clienților noștri accesul electronic la orice document încărcat de către instanță în dosarul electronic, putând expedia prin email documentul solicitat de către client

Servicii de Carte Funciară online

Putem identifica, solicita și transmite clienților noștri cerificate de informare cu privire la imobile identificate prin numar cadastral

Acte de procedură transmise online

Oferim clienților noștri posibilitatea de a-și alege domiciliul procesual la sediul cabinetului nostru, putând primi toate actele de procedură atât fizic, cât și prin mijloace moderne de comunicare

Semnătură electronică

Toate actele de procedură întocmite pentru clienții noștri pot fi transmise online către instanțele de judecată, organele de urmărire penala sau alte instituții publice, fiind semnate digital