|

Reconstituire vechime în muncă. Asigurări sociale. Apel

In fapt, apelantul reclamant a înțeles  să formuleze apel  împotriva sentinței pronunțate de către instanța de fond prin care a fost respinsă acțiunea având ca obiect reconstituire vechime în muncă, ca neîntemeiată.
Pentru a dispune această soluție instanța de fond a apreciat faptul că pentru perioada 1.02.1997 – 01.02.2000 pârâtul nu a avut un contract de asigurare încheiat cu intimata, dovada fiind solicitarea reclamantului de încetare a contractului de asigurare începând cu data de 01.02.1997 și faptul ca cele patru contracte încheiate la data de 27.06.2000 nu pot avea efecte pentru o periodă anterioară.
Am criticat pentru clientul nostru solutia pronuntata de catre instanta de fond cu urmatoarea motivare.
In primul rand, asa cum a observat si Onorata Instanta de fond, apelantul reclamant a incheiat un contract de asigurari sociale la data de 03.03.1993 care a fost inregistrat la Camera de Munca a judetului ______ sub nr. XXX.
Ca urmare a adresei nr. XXX din 14.03.2000 emisa de catre DGMPS ___________ prin care se aducea la cunostinta ca nu s-au mai efectuat plati aferente contractului de asigurare de catre apelantul reclamant incepand cu data de 01.07.1997 acesta se prezinta la sediul institutiei si efectueaza plati, dovada fiind chitantele depuse la dosarul cauzei.
Din inscrisurile depuse de catre intimata rezulta faptul ca acesta incheie si patru contracte de asigurare, insa acestea nu au niciun efect negativ asupra contractului de asigurare valabil la acea data, respectiv contractul de asigurare nr. 601 incheiat la data de 03.03.1993.
Prin urmare, platile efectuate la data de 27.06.2000 nu puteau fi facute decat pentru perioada anterioara acestei date, corespunzatoare unui interval avand ca start data de 01.07.1997 asa cum rezulta din adresa nr. XXX din 14.03.2000 emisa de catre DGMPS _______.
Faptul ca, ulterior, conform inscrisurilor depuse de catre intimata, ar rezulta faptul ca la data de 09.03.2004 apelantul reclamant ar fi solicitat incetarea contractului de asigurare incepand cu data de 01.02.1997 nu are nici o inraurire asupra drepturilor de asigurari sociale, atat timp cat acestea au fost achitate anterior cererii.
In plus operatiunea de “taiere” din carnetul de munca a perioadei 01.02.1997 – 01.02.2000 nu are la baza nici un temei de drept efectiv si nu exista nici o dispozitie emisa de catre intimata cu privire la anularea perioadei anterior individualizate.
In interpretarea Onoratei Instante contractele nu pot avea efect retroactiv insa o cerere a reclamantului poate avea efect retroactiv asupra perioadei trecute in carnetul de munca, desi platile s-au facut catre intimata cu titlu de contributie de asigurare sociala.
Conditiile prevazute de legislatia muncii pentru valorificarea veniturilor anterior datei de 01.04.2001 pentru a fi luate in considerare la stabilirea si calcularea pensiilor sunt includerea lor in baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare, inregistrarea in carnetul de munca si plata contributiei de asigurari sociale pentru aceste venituri.
Potrivit dispozitiilor art. 165 din Legea nr. 263 din 2010, la stabilirea pensiilor, pentru perioadele anterioare datei de 01.04.2001 se utilizeaza salariile brute, in conformitate cu modul de inscriere a acestora in carnetul de munca.
Intelegem sa facem trimitere la aceste texte legale privitoare la modul de stabilire a drepturilor de asigurari sociale deoarece, desi inscrierile erau facute in carnetul de munca iar platile efectuate, intimata a inteles sa intervina intr-o modalitate neintemeiata si nelegala asupra unei perioade pentru care apelantul a efectuat platile conform adeverintelor depuse la dosarul cauzei, iar o astfel de actiune are un efect negativ asupra drepturilor apelantului reclamant dupa cum vom argumenta in continuare.
Instanta Suprema a retinut faptul ca potrivit principiului contributivitatii instituit prin art. 2, lit. c) din Legea nr. 19 din 2000, fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributivitatii datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public, drepturile sociale cuvenindu-se in temeiul contributiei de asigurari sociale platite si astfel, principalul element apt sa conduca la o justa si legala stabilire si realizare a pensiilor din fostul sistem de asigurari sociale de stat il reprezinta contributiile pentru asigurarile sociale platite.
Prin urmare, atat timp cat din chitantele depuse la dosarul cauzei rezulta faptul ca apelantul reclamant a contribuit la sistemul de asigurari sociale, platile fiind efectuate in anul 2000 evident pentru perioada anterioara neachitata, implicit trebuie luata in considerare vechimea in munca pentru perioada “taiata” din carnetul de munca, in prezenta speta impunandu-se reconstituirea vechimii si anularea operatiunii efectuate de catre intimata.
Desi Legea nr. 19 din 2000 a fost abrogata, conditiile sunt aceleasi si in prezent intrucat dispozitiile art. 164 sunt reluate prin prevederile art. 165 din Legea nr. 263 din 2010.
Referindu-ne la faza ulterioara reconstituirii vechimii in munca si anume perioada stabilirii drepturilor de asigurari sociale, a aplica principiul contributivitatii, asa cum a apreciat in mod constant si instanta suprema, presupune a fi luate in calcul toate veniturile care au fost inregistrate in carnetul de munca si pentru care s-au platit contributiile de asigurari sociale.
Stabilirea dreptului de pensie si stabilirea vechimii in muca sunt actiuni interdependente si, prin urmare, anularea unei perioade pentru care apelantul reclamant a platit contributii de asigurari sociale duce la stabilirea in mod gresit a dreptului la pensie, respectiv a cuantumului dreptului sau patrimonial.
Neluarea in considerare a unor sume pentru care s-au platit contributiile de asigurari sociale, indiferent de modalitatea de exprimare a refuzului de catre intimata, echivaleaza cu o incalcare a principiului contributivitatii, avand drept finalitate nerealizarea scopului avut in vedere de catre legiuitor.
Prin inlaturarea perioadei anterior precizata este afectat in mod direct un drept patrimonial al apelantului reclamant.
Astfel, inlaturarea perioadei pentru care apelantul reclamant a achitat contributii de asigurari sociale duce la incalcarea unui drept de proprietate fiind incalcat art. 1 din Primul Protocol Aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Cetatenesti.
In final, anularea perioadei 01.02.1997 – 01.02.2000  duce la neluarea in seama a unor venituri in vederea stabilirii drepturilor de asigurari sociale desi apelantul reclamant a procedat la achitarea contributiilor de asigurari sociale.
In practica jurisprudentiala a Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a apreciat in mod constant faptul ca drepturile de asigurari sociale cuvenite in baza contributiilor de asigurari sociale platite constituie un bun patrimonial in intelesul in extenso al dreptului de proprietate protejat prin art. 1 din Primul Protocol Aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Cetatenesti.
Curtea Europeana a reafirmat in cauza Ana Maria Frimu s.a. v. Romania faptul ca art. 1 amintit anterior garanteaza plata prestatiilor sociale pentru persoanele care au achitat contributii la bugetul asigurarilor sociale.
De asemenea, instanta europeana a decis ca drepturile de asigurari sociale sunt legate de plata contributiilor de asigurari sociale specifice si reprezinta un drept patrimonial prin raportare la art. 1 din Primul Protocol Aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Cetatenesti.
Drepturile de asigurari sociale includ si dreptul la stabilirea vechimii in munca prin raportare la perioada pentru care s-au achitat contributii de asigurari sociale.
Instanța de control judiciar a admis apelul formulat schimbând în tot sentința primei instanțe în sensul că a admis acțiunea formulată în contradictoriu cu Casa Județeană de Pensii și a dispus reconstituirea vechimii în muncă pentru perioada 01.02.1997 – 01.02.2000 (Decizia civilă nr. 690/2016 – Curtea de Apel Iași).

Similar Posts