Lun - Vin: 8:00 - 17:00
Vaslui, strada Stefan cel Mare, nr. 91

Domenii de activitate

Domenii de activitate

Despre

asistență juridică, drepturi, obligații și standarde

Avocații trebuie să fie onești și fideli față de clienți, să-i sfătuiască cu privire la drepturile lor legale și obligații, sa întreprindă acțiuni legale pentru a proteja interesele clienților lor și pentru a-i ajuta în fața instanțelor, tribunalelor sau autorităților administrative. În protejarea drepturilor clienților, avocații trebuie să promoveze cauza justiției, să caute să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale omului și să acționeze în orice moment, liber și diligent în conformitate cu legea, standardele și etica profesiei juridice.

U.N. – A/71/348 – Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers – Protecting the independence of lawyers and the legal profession – p. 30 ,

Avocații facilitează interacțiunea dintre persoanele fizice și juridice și sistemul judiciar, oferind consultanță juridică clienților și reprezentându-i în fața organelor judecătorești.

U.N. – A/71/348 – Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers – Protecting the independence of lawyers and the legal profession ,

Fără asistența unui avocat, dreptul la un proces echitabil și dreptul la un remediu eficient ar fi iremediabil compromise.

Avocații ar trebui să mențină în permanență onoarea și demnitatea profesiei lor ca agenți esențiali ai administrării justiției.

U.N. – A/71/348 – Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers – Protecting the independence of lawyers and the legal profession – p. 19 ,

Articole utile

știri, cazuri, analize

avocat CEDO

C.E.D.O. – Muscalu v. Romania (80825/13) – Provocări probatorii

În această cauză a trebuit să răspundem unei provocări neașteptate determinate de faptul că, deși se cunoșteau deficiențele sistemului penitenciar atât la nivel european cât și la nivel național, reprezentantul Statului român, în apărările formulate, a ales să prezinte Curții Europene o situație substanțial diferită și să afirme faptul că reclamantul a beneficiat de condiții normale (…)

Read more

Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor

Având în vedere faptul că, în noua realitate în care trăim, realitate influențată de apariția pandemiei coronavirus (Covid-19), de la momentul declarării stării de urgență au fost deschise mai multe dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, considerăm util să oferim câteva explicații cu privire la această infracțiune, în sensul de a vă informa cu privire la modificările aduse textului de lege și cu privire la noile pedepse aplicabile.

Read more

Anularea deciziilor A.N.R.P. – respectarea dreptului de proprietate

Apărarea dreptului de proprietate al justițiabililor prin contestații care vizează anularea deciziilor de invalidare emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, reprezintă o provocare constantă încă din anul 2005, dar și un angajament ferm al cabinetului de a veghea la respectarea prevederilor art. 1 din Primul Protocol Adițional al Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Cetățenești.

Read more

Informații de contact:
Lun - Vin: 8:00 - 17:00
Vaslui, strada Stefan cel Mare, nr. 91
Ne găsiți aici:
Informații de contact:
Lun - Vin: 8:00 - 17:00
Vaslui, strada Stefan cel Mare, nr. 91
Ne găsiți aici: