Litigiu de asigurări sociale. Contestație decizie pensionare. Recalculare drepturi.
|

Litigiu de asigurări sociale. Contestație decizie pensionare. Recalculare drepturi.

În condițiile în care Casa Județeană de Pensii și Casa Națională de Pensii resping cererea pentru recalcularea drepturilor de pensie este necesar a se formula acțiune privind anularea hotărârilor emise și obligarea Casei Județene de Pensii la emiterea unei noi decizii de pensionare în care, la stabilirea drepturilor de pensie să fie avute în vedere și adeverințele care nu au fost luate în considerare.

Reconstituire vechime în muncă. Asigurări sociale. Apel
|

Reconstituire vechime în muncă. Asigurări sociale. Apel

Conditiile prevazute de legislatia muncii pentru valorificarea veniturilor anterior datei de 01.04.2001 pentru a fi luate in considerare la stabilirea si calcularea pensiilor sunt includerea lor in baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare, inregistrarea in carnetul de munca si plata contributiei de asigurari sociale pentru aceste venituri.